عیسی زارع‌پور

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

عیسی زارع‌پور متولد ۱۳۵۸ با مدرک دکتری مهندسی کامپیوتر که از اسفند ۱۳۹۸ عهده‌دار مسئولیت رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است.

۱ مقاله درستی‌سنجی