ابراهیم رئیسی

تولیت آستان قدس رضوی

سید ابراهیم رئیس‌السادات معروف به رئیسی روحانی ایرانی و متولی کنونی آستان قدس رضوی است. او ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اول قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را در کارنامه خود دارد.

۷ مقاله درستی‌سنجی