ابراهیم رئیسی

رییس قوه قضاییه

سید ابراهیم رئیس‌السادات معروف به رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران و متولی سابق آستان قدس رضوی است. او ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اول قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را در کارنامه خود دارد.

۲۶ مقاله درستی‌سنجی