ابراهیم رئیسی

رییس جمهور

سید ابراهیم رئیس‌السادات معروف به رئیسی، رئیس جمهور و رئیس سابق قوه قضاییه ایران است. او تولیت آستان قدس رضوی، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اول قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را در کارنامه خود دارد.

۲۷ مقاله درستی‌سنجی