محمدجواد ظریف

وزیر پیشین امور خارجه

محمدجواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. او پیشتر به مدت پنج‌سال (۱۳۸۱-۱۳۸۶) سفیر دائم ایران در سازمان ملل متحد بود.

۱۰ مقاله درستی‌سنجی

نمایش همه درستی‌سنجی‌ها