علیرضا زاکانی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس

علیرضا زاکانی، فرمانده پیشین بسیج دانشجویی، نماینده اصولگرای مجلس در دوره‌های هفتم، هشتم، نهم و یازدهم است. او در حال حاضر ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را برعهده دارد.

۱۱ مقاله درستی‌سنجی

نمایش همه درستی‌سنجی‌ها