سعید نمکی

وزیر پیشین بهداشت

سعید نمکی از نیمه بهمن ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. او داروساز و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است و پیش از وزارت، سابقه معاونت وزیر و معاونت سازمان برنامه و بودجه و ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان را در کارنامه دارد.

۵ مقاله درستی‌سنجی