اسکندر مومنی

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر

اسکندر مؤمنی متولد ۱۳۴۱ در قائم‌شهر، از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

۳ مقاله درستی‌سنجی