اسکندر مومنی

جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران

سرتیپ پاسدار اسکندر مؤمنی، از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی و جانشین فرمانده پلیس ایران است. او زمان جنگ عضو سپاه پاسداران بود. مومنی دارای دکترای امنیت ملی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی است.

۱ مقاله درستی‌سنجی