معصومه ابتکار

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم است. او در دولت اول روحانی رییس سازمان حفاظت محیط زیست بود. سمتی که به مدت ۸ سال در دو دولت سیدمحمد خاتمی به عهده داشت. او همچنین یکی از اعضای سومین دوره شورای شهر تهران بود.

۸ مقاله درستی‌سنجی