عباس عراقچی

معاون وزیر امور خارجه

عباس عراقچی دیپلمات و سیاستمدار ایرانی و معاون سیاسی وزیر امور خارجه است. او از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ بود.

۴ مقاله درستی‌سنجی