محمدرضا نقدی

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه

سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. او پیش از این رییس سازمان بسیج مستضعفین و رییس سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بوده است.

۱ مقاله درستی‌سنجی