غلامعلی حدادعادل

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

غلامعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس فرهنگستان زبان فارسی، نماینده مردم تهران در مجلس دوره‌های ششم تا نهم و رییس مجلس هفتم.

۲ مقاله درستی‌سنجی