سیدمحمد حسینی

معاون مجمع تقریب مذاهب اسلامی

سیدمحمد حسینی سیاستمدار اصولگرا و وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد است. او در حال حاضر معاون مجمع تقریب مذاهب اسلامی است.

۱ مقاله درستی‌سنجی