غلامحسین محسنی اژه‌ای

رییس قوه قضاییه

غلامحسین محسنی اژه‌ای هشتمین رییس قوه قضاییه است که در تیر ۱۴۰۰ به این سمت منصوب شد. او پیش از این دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعت دولت نهم و معاون اول رییس قوه قضاییه بود.

۲ مقاله درستی‌سنجی