محمدجواد آذری‌جهرمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمدجواد آذری‌جهرمی معاون محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت است. او توسط حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد.

۴ مقاله درستی‌سنجی