اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

اسحاق جهانگیری سیاست‌مدار اصلاح‌طلب ایرانی، معاون اول رییس جمهور و وزیر سابق صنایع و معادن است.

۴ مقاله درستی‌سنجی