رضا اردکانیان

وزیر نیرو

رضا اردکانیان وزیر نیرو در دولت دوازدهم است. او پیش از این قائم مقام وزیر نیرو در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ بوده است.

۴ مقاله درستی‌سنجی