عباس علی‌آبادی

مدیرعامل شرکت مپنا

عباس علی‌آبادی متولد ۱۳۴۰ مدیر عامل اجرایی گروه مپنا است. او از سال ۱۳۸۸ به این سمت منصوب شده و سابقه ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر را نیز در کارنامه خود دارد.

۱ مقاله درستی‌سنجی