محمود علوی

وزیر اطلاعات

سید محمود علوی وزیر اطلاعات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و نماینده استان تهران در مجلس خبرگان است.

۱ مقاله درستی‌سنجی