رییس جمهور

نیمه‌درست

۵ میلیون بیکار و شبه‌بیکار داریم.

چند میلیون جمعیت «بیکار» و «اشتغال ناقص» در ایران وجود دارد؟

نمی‌دانیم منظور دقیق آقای رئیسی از «شبه‌بیکار» چیست. او البته در صحبت‌های خود می‌گوید منظور او از «شبه‌بیکار» افرادی‌اند که از پیدا کردن کار ناامید شده‌اند. باز هم نمی‌دانیم این شاخص از کجا آمده و جمعیت این افراد را باید چگونه محاسبه کرد.

اما اگر فرض کنیم منظور از «شبه‌بیکار» همان «اشتغال ناقص» است، عدد پنج میلیون تقریبا درست است.

حاصل جمع جمعیت «بیکار» و «اشتغال ناقص» در سال ۹۹ برابر ۴/۶۷ میلیون و در سال ۵/۳ میلیون نفر در سال ۹۸ است.

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
نیمه‌درست

گفته یا آمار، واقعیت دارد اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز است و در برخی موارد ممکن است جزئیاتی مهم، ذکر نشده باشد. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)