عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

نادرست

۲۷درصد مردم در روستا زندگی می‌کنند.

آیا ۲۷ درصد از جمعیت ایران ساکن روستاها هستند؟

سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، روز ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ در دومین مناظره انتخاباتی گفته است: «۲۷درصد مردم در روستا زندگی می‌کنند.»

این آمار نادرست است.

بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در ایران، در سال ۱۳۹۵، دقیقا ۲۵/۹ درصد جمعیت ایران، معادل ۲۰,۷۳۰,۶۲۵ نفر در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.

جمعیت دقیق ساکن مناطق روستایی در سرشماری سال ۱۴۰۰ مشخص خواهد شد، اما برآوردهای جمعیتی مرکز آمار نشان می‌دهد که هم جمعیت و هم نرخ روستانشینی در ایران رو به کاهش است، چنانکه تخمین زده می‌شود در حال حاضر حدپد ۲۰,۵۷۵,۰۰۰ نفر در ایران ساکن مناطق روستایی باشند. با این حساب نرخ روستانشینی در حال حاضر (۱۴۰۰) برابر ۲۴/۲ درصد است که که حدود ۲/۸ واحد درصد با عدد آقای جلیلی اختلاف دارد که معادل ۲,۳۶۷,۱۷۰ نفر است.

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)