سیاستمدار اصلاح‌طلب

نادرست

ابراهیم رئیسی از ۱۶ سالگی در قوه قضاییه بوده است.

آیا رئیسی از ۱۶ سالگی در قوه قضاییه بوده است؟

ابراهیم رئیسی از ۱۵ سالگی به تحصیل علوم حوزوی مشغول شده است. در سال ۱۳۵۵ رئیسی به سن ۱۶ سالگی رسیده و فعالیتی از او در نظام قضایی وجود ندارد. ابراهیم رئیسی فعالیت قضایی خود را در ۲۰ سالگی به عنوان دادیاری شهرستان کرج آغاز کرده است  و بعدتر دادستانی همدان را نیز به‌طور هم‌زمان بر عهده گرفت. بدین ترتیب فکت نامه این ادعای مهرعلیزاده را رد می‌کند. 

 

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)