رییس جمهور

نادرست

قیمت مسکن در دولت فعلی (روحانی) ۷ برابر شده است.

افزایش قیمت مسکن در دولت روحانی

طبق گزارش‌ مرکز آمار میانگین قیمت مسکن در تهران در سال ۹۹ حدود ۶/۳ برابر میانگین سال ۹۲ است. 

میانگین قیمت یک متر مسکن در مناطق شهری کل کشور در نیمه اول ۹۹ دقیقا ۴/۵ برابر متوسط قیمت سال ۹۲ است.

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)