رییس جمهور

غیرقابل اثبات

بیش از ۲۰۰۰ کارخانه قوه قضاییه راه انداخته است.

آیا قوه قضاییه بیش از ۲۰۰۰ کارخانه را نجات داده است؟

تاکنون گزارشی منتشر نشده که در آن مشخصات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که ابراهیم رئیسی مدعی راه‌اندازی و نجات آنها است، ذکر شده باشد. فکت‌نامه آبان ۹۸ به گفته مشابهی از ابراهیم رئیسی که در آن موقع از نجات ۵۰۰ کارخانه صحبت می‌کرد، به دلیل تناقض نشان «نادرست» داده بود. 

تنها اقدام متصور قوه قضائیه اهمال بدهی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها به دلیل ناتوانی از بازپرداخت وام‌ است. معلوم نیست ضرر و زیان بانک‌ها چگونه جبران می‌شود. 

 

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
غیرقابل اثبات

گفته یا آمار را نمی‌توان با فکت‌های قابل دسترس، تایید یا رد کرد. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)