نادرست

در هشت سال گذشته نقدینگی که تولید شده سرانه ۴۰۰ میلیون به هر نفر می‌رسد.

آمار قاضی‌زاده هاشمی درباره نقدینگی تولید شده در هشت سال گذشته

براساس آمار بانک مرکزی ایران در پایان سال ۹۹ رقم نقدینگی در اقتصاد ایران به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید، رقم نقدینگی در پایان سال ۹۲ نزدیک به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود. با این حساب طی ۸ سال گذشته ۲۸۳۵ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. اگر این رقم را به متوسط جمعیت در ۸ سال گذشته (۸۰ میلیون) تقسیم کنیم به هر نفر ۳۵,۴۳۸ میلیون تومان می‌رسد. 

 

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)