رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس

درست

همتی در سال ۹۸ گفته بود FATF تاثیری ندارد.

آیا همتی گفته بود FATF تاثیری ندارد؟

همتی در بهمن ۹۸ گفته بود، کل تجارت‌مان را از روش‌های غیرتحریمی انجام می‌دهیم. [FATF] تاثیری ندارد. حتی بانک‌های کشورهای دوست هم با ما کار نمی‌کنند، ما از روش‌های دیگری کار می‌کنم. حالا FATF اشتباه می‌کند ما را ببرند لیست سیاه، اما این تاثیری ندارد.

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
درست

گفته یا آمار واقعیت دارد، فکت‌های قابل دسترس، درستی آن را تایید می‌کنند و نکته مهمی از قلم نیفتاده است. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)