رییس‌جمهور پیشین

نادرست

اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ بالاترین نرخ رشد اقتصادی جهان را داشت.

رتبه رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷

حسن روحانی رییس جمهوری در سخنرانی خود در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:

اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ بالاترین نرخ رشد اقتصادی جهان را داشت.

این ادعای حسن روحانی نادرست است. بر اساس برآودهای صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷، ۳/۷ درصد بوده و در میان ۱۹۳ کشور در جایگاه هشتاد و هفتم قرار داشت.

البته باید گفت یک سال پیش از آن، در سال ۲۰۱۶ و در نخستین سال برجام، نرخ رشد اقتصادی ایران ۱۲/۵ درصد برآورد شد و ایران بعد از عراق در جایگاه دوم قرار داشت. 

بانک جهانی هم نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را ۳/۸درصد محاسبه کرده است. در میان ۲۰۱۷ کشوری که نرخ رشد اقتصادی آنها در این سال محاسبه شده، ایران در جایگاه نود و دوم قرار داشت. 

بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۱۳/۴درصد محاسبه کرده است و به این ترتیب ایران بعد از جزایر مارینای شمالی (۲۸/۲درصد) و عراق (۱۳/۶درصد) در جایگاه سوم قرار داشت. 

نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)