تلگرام، توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،...

نادرست

سوارکاری برهنه بانو گودیوا برای تخفیف در مالیات مردم شهر کاوِنتری

سوارکاری برهنه بانو گودیوا برای تخفیف در مالیات مردم شهر کاوِنتری

کانال تلگرامیجالب است بدانیدکه نزدیک به دو میلیون دنبال کننده دارد، اخیرا پستی را منتشر کرد که داستانی روایت می‌کرد از شخصی به نام گودایوا در کاوِنتری انگلیس که منبع الهام مجسمه‌ای در این شهر شده است.

همسر دوک کاونتری انگلیس زنی خیلی محبوب و محترم بود. وقتی ظلم شوهر و مالیات سنگینی که باعث بدبختی مردم شده بود را مشاهده کرد،اصرار زیادی کرد به شوهرش که مالیات رو کم کنه ولی شوهرش از این کار سرباز می زد. بالاخره شوهرش یه شرط گذاشت، گفت اگر برهنه دورتادور شهر بگردی مالیات رو کم میکنم!

گودیوا قبول میکنه و خبرش در شهر می پیچه، گودیوا سوار یک اسب در حالیکه همه پوشش بدنش موهای ریخته شده روی شانه اش بود در شهر چرخید ولی مردم شهر اون روز به احترامش از خانه بیرون نیامدند و تمام درو پنجره ها را بستند

در تاریخ انگلیس و کاونتری بانو گودیوا را بعنوان یک زن نجیب جایگاه والایی دارد و مجسمه‌اش در کاونتری ساخته شده است…

گشتی در منابع تاریخی زدیم تا ببینیم این داستان چقدر صحت دارد.

با جست و جو کردن عباراتگودیوا، حقیقت، یا افسانه” (به زبان انگلیسی) به مقالات زیادی برخوردیم که معتبرترین آنها مقاله ای بود به نام گودیوا: حقیقت برهنه در مجله ی اینترنتی هاروارد

به نقل از این مقاله، بیشتر محققان تاریخ قرون وسطی معتقدند که این سوارکاری معروف هرگز اتفاق نیافتاده است.

هرچند منابع تاریخی از شخصی به نام بانو گودیوا در قرن یازدهم به عنوان همسر لرد کاوِنتری، شهری در انگلیس، یاد می‌کنند، اما هیچ نشانهای مبنی بر این که گودایوا این سوارکاری معروف را انجام داده باشد در دست نیست.

دو قرن بعد از مرگ گودایو،ا مورخان کلیسای سنت البان نسخهای کامل از این داستان را ثبت کردند و اینگونه این افسانه متولد شد.

به گفته دانیل داناهیو تاریخنگار معاصر، این داستان افسانهای برای توضیح خواستگاه های تاریخی کاونتری است.

جالب اینجاست که اصطلاح انگلیسی peeping tom، که صفتی است برای افرادی که پنهانی دیگران را تماشا می‌کنند، هم از دل این افسانه در آمده است. در داستان آمده است که همه افراد شهر به احترام گودایوا داخل خانه ماندند به غیر از تام که طبق داستان به محض افتادن چشمش به گودایوا نابینا می‌شود.

به این ماجرا و این پست کانال «جالب است بدانید» نشان نادرست می‌دهیم. چرا که با وجودی که افرادی با این مشخصات وجود خارجی داشته‌اند اما هیچ سندی مبنی بر «سوارکاری برهنه» بانو گودیوا در دست نیست و بیشتر مورخان آن را افسانه می‌دانند. 

نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)