رییس‌جمهور پیشین

درست

بر پایه دوازده گزارش متوالیِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا به امروز به کلیه تعهدات خود پایبند بوده است.

پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای

حسن روحانی روز سه‌شنبه سه مهر ۱۳۹۷، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. او ضمن انتقاد از آمریکا بخاطر خروج از برجام گفت:

بر پایه دوازده گزارش متوالیِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا به امروز به کلیه تعهدات خود پایبند بوده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ۲۶ دی ۱۳۹۴ (روز اجرایی شدن برجام) تا امروز ۱۳ گزارش به شورای امنیت درباره پایبندی ایران به برجام ارائه کرده است. بعد از گزارش اول که مقدماتی است، در بقیه گزارش‌ها پایبندی ایران به برجام تایید شده‌اند.

گزارش اول (۱۶ ژانویه ۲۰۱۶)، گزارش دوم (۲۶ فوریه ۲۰۱۶)، گزارش سوم (۲۷ مه ۲۰۱۶)، گزارش چهارم(۸ سپتامبر ۲۰۱۶)، گزارش پنجم (۹ نوامبر ۲۰۱۶)، گزارش ششم (۶ دسامبر ۲۰۱۶)، گزارش هفتم (۲۴ فوریه ۲۰۱۷)، گزارش هشتم (۲ ژوئن ۲۰۱۷)، گزارش نهم (۳۱ اوت ۲۰۱۷)، گزارش دهم (۱۳ نوامبر ۲۰۱۷)، گزارش یازدهم (۲۲ فوریه ۲۰۱۸)، گزارش دوازدهم (۲۴ مه ۲۰۱۸)، گزارش سیزدهم (۳۰ اوت ۲۰۱۸)

بنابراین این بخش از گفته‌های حسن روحانی «درست» است.

Share The Facts
حسن روحانی
رییس‌جمهور ایران


بر پایه دوازده گزارش متوالیِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا به امروز به کلیه تعهدات خود پایبند بوده است.
درست

گفته یا آمار واقعیت دارد، فکت‌های قابل دسترس، درستی آن را تایید می‌کنند و نکته مهمی از قلم نیفتاده است. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)