فکت‌نامه فیلتر شد

یک سال پس از آغاز فعالیت ما به عنوان نخستین و تنها سایت درستی‌سنجی (فکت‌چکینگ) سیاسی ایران، وب‌سایت «فکت‌نامه» در ایران فیلتر شد. بررسی‌های ما و چند کارشناس و پژوهشگر اینترنتی نشان می‌دهد فکت‌نامه روی DNS (سامانه نام دامنه)، پورت‌های ۸۰ (http) و ۴۴۳ (https) مسدود شده است.  

البته مشخص نیست کدام شخص یا نهادی، به چه دلیل دستور فیلترینگ «فکت‌نامه» را صادر کرده است. همچنین بر ما معلوم نیست که بر اساس کدام یک از بند‌های مصادیق محتوای مجرمانه دسترسی به «فکت‌نامه» مسدود شده است. سعی می‌کنیم از مجاری در دسترس به این اقدام اعتراض و برای رفع فیلتر فکت‌نامه تلاش کنیم.

فکت‌نامه را با هدف گسترش درستی‌سنجی در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای ایران راه‌اندازی کردیم. در این یک سال تلاش کردیم از هرگونه جهت‌گیری و جانبداری سیاسی دوری کنیم و فارغ از اینکه گوینده کیست و به کدام جناح تعلق دارد، درستی ادعا‌ها و گفته‌ها را صرفا براساس فکت‌های معتبر و رسمی بسنجیم.