حسین شریعتمداری

مدیر مسئول روزنامه کیهان

حسین شریعتمداری روزنامه‌نگار ایرانی است که از سال ۱۳۷۲ مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده ولی‌فقیه در موسسه کیهان است.

۴ مقاله درستی‌سنجی