سورنا ستاری

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری حسن روحانی رییس‌جمهور ایران و رییس بنیاد ملی نخبگان است.

۲ مقاله درستی‌سنجی