محمدحسین صفارهرندی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در دولت محمود احمد‌ی‌نژاد بود.

۱ مقاله درستی‌سنجی