ناصر مکارم شیرازی

مرجع تقلید شیعه

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، متولد ۱۳۰۵ در شیراز، از مراجع تقلید شیعه در ایران است.

۱ مقاله درستی‌سنجی