مجید حسینی

استادیار دانشگاه

سید مجید حسینی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران است. او از مشاوران رسانه‌ای محمدباقر قالیباف و بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ مدیرعامل مؤسسه نشر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود.

۲ مقاله درستی‌سنجی