حسن کربلایی

مدیرعامل خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)

حسن کربلایی حاجی‌اوغلی استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار اصول‌گرا و مدیرعامل خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) است.

۱ مقاله درستی‌سنجی