پرویز کرمی

مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پرویز کرمی مشاور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری ایران است.

۱ مقاله درستی‌سنجی