مصطفی هاشمی‌طبا

نامزد انتخابات

سید مصطفی هاشمی‌طبا سیاستمدار ایرانی است که در دولت‌های محمدجواد باهنر و میرحسین موسوی وزیر صنایع، و در دولت دوم هاشمی رفسنجانی و دولت اول سید محمد خاتمی معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی بوده‌است.

۱ مقاله درستی‌سنجی