زهره الهیان

نماینده تهران مجلس

زهره الهیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است. او همچنین عضو فرهنگستان علوم پزشکی است.

۲ مقاله درستی‌سنجی