زهره الهیان

عضو فرهنگستان علوم پزشکی

زهره الهیان نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی (دور هشتم) و عضو فرهنگستان علوم پزشکی است.

۱ مقاله درستی‌سنجی