محمدحسن ابوترابی‌فرد

امام جمعه موقت تهران

سید محمدحسن ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران است. او در ششمین، هفتمین و هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نماینده مردم قزوین و آبیک بود و در دوره نهم به عنوان نماینده تهران نایب رئیس اول بود.

۱ مقاله درستی‌سنجی