عبدالناصر همتی

رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران

عبدالناصر همتی دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و رئیس کل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران است. در کارنامه او ریاست بیمه مرکزی و ریاست چند بانک، از جمله بانک ملی ایران به چشم می‌خورد.

۱۳ مقاله درستی‌سنجی