عبدالناصر همتی

رئیس کل بانک مرکزی ایران

عبدالناصر همتی دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در کارنامه او ریاست بیمه مرکزی و ریاست چند بانک، از جمله بانک ملی ایران به چشم می‌خورد.

۱ مقاله درستی‌سنجی