محمد نعیم امینی‌فرد

نماینده ایرانشهر در مجلس

محمدنعیم امینی فرد نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ایرانشهر و سرباز و دلگان و فنوج و لاشار و بنت وآشار (سیستان و بلوچستان) است.

۱ مقاله درستی‌سنجی