ولی‌الله سیف

رییس سابق بانک مرکزی

ولی‌الله سیف رییس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. او پیشتر مدیرعامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، سپه، کارآفرین و ملی ایران بوده است.

۱ مقاله درستی‌سنجی