حسین سلامی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سرلشگر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. پیش از انتصاب به سمت فعلی در سال ۱۳۹۸، جانشین فرمانده کل سپاه (۹۸-۸۸) و فرماندهی نیروی هوایی سپاه (۸۸-۸۴) را در کارنامه خود دارد.

۳ مقاله درستی‌سنجی