سعید جلیلی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ است. او در این دوره رئیس گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران بود. جلیلی در حال حاضر نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای راهبردی روابط خارجی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

۸ مقاله درستی‌سنجی