علی ربیعی

سخنگوی دولت

علی ربیعی سیاستمدار ایرانی و سخنگوی دولت ایران است. او پیشتر در دو دولت حسن روحانی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بود.

۱ مقاله درستی‌سنجی