محمدجعفر نعناکار

مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات

۱ مقاله درستی‌سنجی

نمایش همه درستی‌سنجی‌ها

موردی پیدا نشد