محمد موحدی آزاد

دادستان انتظامی قضات

محمد موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات است. او پیشتر معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران و سرپرست دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران بود.

۱ مقاله درستی‌سنجی