علی مطهری

نایب رییس مجلس

علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رییس دوم مجلس دهم است. او پیش‌تر در در دوره‌های هشتم، نهم نیز در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران حضور داشت.

۳ مقاله درستی‌سنجی