کامران باقری لنکرانی

وزیر پیشین بهداشت

کامران باقری لنکرانی سیاستمدار اصولگرا که وزیر بهداشت دولت نهم (کابینه اول محمود احمدی‌نژاد) بود. او هم اکنون رئیس مرکز تحقیقات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

۱ مقاله درستی‌سنجی