سلمان خدادادی

نماینده ملکان در مجلس

سلمان خدادادی نماینده پنج دوره مجلس (پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم) از حوزه انتخابیه ملکان و رییس کمیسیون اجتماعی است.

۱ مقاله درستی‌سنجی