رسول خضری

نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس

رسول خضری نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه سردشت و پیرانشهر در استان آذربایجان غربی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است.

۱ مقاله درستی‌سنجی